Skip to content

Nasza misja

Bardzo ważna dla nas jest poprawa jakości życia pacjenta. Dzięki rzetelnej diagnostyce  i indywidualnym podejściu do pacjenta jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie sprostać Państwa wysokim oczekiwaniom. Dbamy o to aby Nasi pacjenci na każdym etapie leczenia otrzymywali pełne i zrozumiałe informacje. Dzięki pracy dr. Macieja Zielińskiego oraz współpracujących lekarzy, zarówno pacjent jak i jego rodzina uzyskują wsparcie, edukację i program profilaktyki. Nasi specjaliści wykorzystują nowoczesne metody, zaawansowane produkty,często wysokospecjalistyczne techniki oraz stosują właściwe leczenie co znacząco skraca czas powrotu do pełnego zdrowia.

Gabinet Macieja Zielińskiego

Nasz zespół

Dr n med. Maciej Zieliński

Chirurg ogólny i naczyniowy

Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej, mikrochirurgii i chirurgii plastycznej.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, od początku kariery związany jest z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Posiada specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej i  naczyniowej. Odbywał staże i szkolenia z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej, mikrochirurgii i chirurgii plastycznej w renomowanych ośrodkach europejskich i w USA.

W latach 2001-2002 pracował w Laboratorium Mikrochirurgicznym Departamentu Chirurgii Plastycznej Cleveland Clinic Foundation w Ohio USA. Prowadził tam pracę naukowo-badawczą z zakresu neuropatii cukrzycowej, transplantologii, urazów nerwów obwodowych oraz zaburzeń mikrokrążenia. Na dorocznym Dniu Nauki CCF otrzymał II nagrodę w kategorii badań klinicznych za rok 2002, za projekt badawczy dotyczący diagnostyki „DiabeticEntrapmentNeuropathy”.

W roku 2003 został wyróżniony przez najwyższe władze Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego przyznaniem Nagrody Rektorskiej za osiągnięcia w nauce. W latach 2003-2005 przebywał na stażach w USA kształcąc się w zakresie mikrochirurgii, chirurgii naczyń, VAC-terapii oraz chirurgii nerwów obwodowych. Jako pierwszy w Polsce wprowadził i spopularyzował VAC-terapię oraz mikrochirurgiczną technikę odbarczania nerwów w leczeniu neuropatii cukrzycowej. Wykonuje całokształt zabiegów z zakresu szeroko rozumianej chirurgii naczyniowej. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia leczenia stopy cukrzycowej, tętniaków aorty brzusznej i zakażeń protez naczyniowych, oraz zastosowania technik mikrochirurgicznych, dostępów do hemodializ, a także VAC-terapię i leczenie ran.

Jest autorem  lub współautorem ponad 100 prac naukowych (w tym 14 opublikowanych za granicą), oraz rozdziałów podręczników. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych polskich i międzynarodowych, prezentując swoje prace. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych oraz członkiem i koordynatorem kilku międzynarodowych zespołów prowadzących badania kliniczne.

Osoby współpracujące

Dr n med. Igor Jeremicz

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog

Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dwustopniową specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych przeprowadził pracując na Oddziale Chorób Wewnętrznych z pododdziałami Neurologii i Stacji Hemodializ w Słupcy w 2001 roku.

Staż specjalizacyjny z zakresu kardiologii ukończył na Oddziale Kardiologii w Kaliszu egzaminem specjalizacyjnym w 2006 roku.

Od roku 2007 związany z spółką NAFIS S.A. specjalizującą się w prowadzeniu Ośrodków Kardiologii Sercowo-Naczyniowej.
Wykonuje zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej (angioplastyki wieńcowe). Zajmuje się kompleksową diagnostyką, również echokardiograficzną chorób serca. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu opornego na terapię nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej i nabytych wad serca dorosłych.

Karolina Piskorz-Kryk

rehabilitantka

Terapeuta w leczeniu obrzęku limfatycznego.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego  w Poznaniu – mgr fizjoterapii.

Długoletnie doświadczenie w zakresie leczenia obrzęku limfatycznego w Hospicjum Palium w Poznaniu. Od 2008 roku dyplomowany terapeuta w leczeniu obrzęku limfatycznego.

Uczestniczka licznych warsztatów z zakresu leczenia ran i owrzodzeń, kompresjoterapii oraz kursu KinesiologyTaping, Odbyła szkolenia z zakresu wykonywania pomiarów i indywidualnego doboru specjalistycznej odzieży kompresyjnej Jobst Instytut. Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc regularnie w krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu rehabilitacji, rehabilitacji onkologicznej, limfologii oraz flebologii. Od wielu lat jest Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu oraz członkiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Ukończyła wiele kursów dotyczących rehabilitacji ogólnoustrojowej m.in. technik energizacji mięśni, masażu głębokiego, drenażu limfatycznego, kompresjoterapiii, masażu klasycznego z akupresurą, wszystkich stopni leczenia kręgosłupa metodą McKenzie, kinesiologytaping i innych. Od 2009 r. jest wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym i w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii na kierunku Fizjoterapia.

Aleksandra Kosmala

Dermatolog i wenerolog

Dermatolog i wenerolog.

Tytuł zawodowy lekarza zdobyła w 2013 roku po ukończeniu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dermatologią zainteresowała się w trakcie praktyk w Hôpital de La Grave w Tuluzie we Francji.

Tytuł specjalistki dermatologii i wenerologii uzyskała w 2021 roku. Ukończyła także studia doktoranckie trzeciego stopnia, w trakcie których jako doktorantka prowadziła badania naukowe z zakresu chorób pasożytniczych skóry, oraz zajęcia dydaktyczne ze studentami w ramach Zakładu Dermatologii i Wenerologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Aktualnie pracuje na Oddziale Chorób Skóry Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, który jest największym oddziałem dermatologicznym w Wielkopolsce.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, oraz autorką i współautorką licznych prac naukowych, w tym doniesień zjazdowych oraz artykułów krajowych i zagranicznych. 

Odbyła szereg kursów i szkoleń z zakresu dermatologii, wenerologii oraz dermoskopii. 

Jej zainteresowania naukowe obejmują w szczególności problematykę dermatologii dziecięcej, trądziku pospolitego i różowatego, atopowego zapalenia skóry, chorób pasożytniczych skóry oraz świądu.Największą pasją jest jednak stosunkowo nowa dziedzina medycyny, która łączy dermatologię i psychiatrię – psychodermatologia. Dostrzega niepodważalny związek pomiędzy chorobami skóry a stanem psychicznym pacjentów. Wie, że w czasach promowania przez media wizerunku wyidealizowanego i nierealistycznego piękna, osoby z dermatozami mogą czuć się napiętnowane i odrzucone, a w konsekwencji nie akceptować swego wyglądu. W swojej pracy dąży nie tylko do poprawy stanu somatycznego, ale i psychicznego pacjentów.

Pogłębia także swoją wiedzę z zakresu chorób nowotworowych skóry, doskonaląc umiejętności oceny demoskopowej i wideodermoskopowej znamion oraz wczesnej diagnostyki czerniaka złośliwego. Badaczka w krajowym Programie Profilaktyki Nowotworów Skóry, dzięki czemu spełnia jeden ze swoich zawodowych celów: nie tylko leczyć, ale przede wszystkim zapobiegać.

Joanna Zawadka

recepcjonistka